Fokken

Mede door jaren lang veel aandacht aan de fokkerij te besteden is de melk-productie gestegen. De productie is van 350 liter per schaap per lactatie gestegen naar 630 liter in 2007. De huidige fok-rammen zijn Flip (1456), Geerdt (2398), Arthur (2050) en Peter (2051). Peter en Arthur zijn twee Engelse import rammen. De Engelse rammen moeten gaan zorgen voor robuustere duurzame melkschapen. De rammen zorgen, in combinatie met top-ooien, voor een uitstekend producerend en duurzaam melkschaap.

Het nageslacht van deze en ander uitstekend fokmateriaal zijn doorlopend te koop, zowel mannelijk als vrouwelijk.