Friese Melkschapen

De schapenafdeling van de Vossema Zathe bestaat uit 200 ooien en 4 dek-rammen. Van de dek-rammen zijn 2 afkomstig uit eigen fok en zijn 2 uit Engeland geïmporteerd. Ieder jaar worden 35 lammeren uit het fokprogramma aangehouden.

Productie
Deze komen van productieve moederdieren. De gemiddelde productie per ooi ligt per jaar ruim boven de 600 liter en bevat 6% vet en ruim 5% eiwit. Het top-schaap van de Vossema Zathe geeft maar liefst 1.200 liter per jaar. Daarnaast zijn er nog 6 schapen die boven de 1.000 liter uitkomen. De schapen worden op een bijzonder diervriendelijke wijze gehouden. De schone stallen zijn voorzien van een bedje van stro, waar de dieren heerlijk kunnen liggen herkauwen. Wanneer het weer het toelaat gaat de groep de groene weide in. De familie De Vos is dan ook erg begaan met dieren en werkt iedere dag met veel plezier om de kwaliteit op peil te houden.

Voer
Voor het ruwvoer beschikt de Vossema Zathe over 15 hectare grasland waar, wanneer de weersomstandigheden het toelaten, de schapen zo veel mogelijk grazen. Het resterende gras wordt ingekuild voor de winterperiode. In deze pe-riode krijgen de schapen dan ook ingekuild maïs met daar doorheen perspulp. Het krachtvoer wordt per schaap verstrekt middels een krachtvoerbox. Een transponder om de nek van het schaap activeert de box. Afhankelijk van de pro-ductie van het schaap wordt een afgemeten hoeveelheid voer verstrekt. Dit uitge-balanceerde rantsoen wordt in nauwe samenwerking een schapenvoedings-deskundige opgesteld.

vossema_schapen

Gezondheid
Gezondheid staat op de Vossema Zathe hoog in het vaandel. De stallen zijn schoon en fris. Er wordt zo veel mogelijk daglicht toegelaten. In 1991 heeft deze goede zorg geleid tot een ‘zwoeger vrij’ status, wat de Vossema Zathe altijd heeft behouden. In 1996 kwam daar de ‘scrapie onverdacht’ status bij. Iedere zes weken brengt de dierenarts een bezoek, waarbij alle kleine en grote gezondheidsproblemen aan de orde komen. Door deze intensieve begeleiding wordt het medicijngebruik tot een minimum beperkt.